5 puskurinen printf rutiini

Edellisestä postista muodostui oikea TLDR-paketti (https://moijari.com/?p=1256) , ja ajattelinkin kirjoittaa lyhyempiä kappaleita sen “valmiista” osista. Toinen TLDR-paketti: (https://moijari.com/?p=964). Suurimpia asioita tertussa on se, että saatiin aikaan toimiva kyselymalli, ja https- ja http- palvelimet, eli DBS osuus ovat pitkällä, Myös DB osuus on periaatteessa toimiva pientä tietokantaa varten. Käännöksistä saatiin ensimmäiset ideat. Db-osuuteen voi tietenkkin tulla… Continue reading 5 puskurinen printf rutiini

Published
Categorized as muuta

Jatkoa tertulle DB2, DBS ja DBA 0.05

Kaikki oikeudet pidätetään. Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt satunnaisbittejä ja terttu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Jos haluat lukea valmiimmista ohjelmista, tässä fort (https://moijari.com/?p=964), tässä ressu1.7 (https://moijari.com/?p=798), ja tässä ressu1.8 (https://moijari.com/?p=842). Tässä postissa esitellään uusi yritys tertusta. Ohjelma koostuu tietokannasta (DB2) ja html-lomakeohjelmasta (DBS). db_ alkuiset rutiinit kuuluvat tietokantaan ja dbs_alkuiset rutiinit html-liittymään. Postin aluksi käydään… Continue reading Jatkoa tertulle DB2, DBS ja DBA 0.05

Published
Categorized as muuta

FORT v0.4 uusi versio

Fortin edellisestä versiosta (https://moijari.com/?p=634) on kulunut jo jonkin verran aikaa ja uudessa versiossa on muutoksia, joten ajattelin postata uuden version. Oikeastaan varsinaisessa koodissa ei ole paljon muutoksia, ainoastaan nuo lohkon alun (FORT_INTERNAL_EVENTS_START) ja lopun (FORT_INTERNAL_EVENTS_END) makrot. Funktioiden esittelyt ovat muuttuneet siten, että tämän tiedoston (fort.c) sisäisiin apufunktioihin on lisätty static sana, joka estää funktioiden käytön… Continue reading FORT v0.4 uusi versio

FORT sisäisten satunnaistapahtumien lisääminen uudistunut

Tässä postissa esitelty tapa helpottaa fort koodin lukemista ja ohjelmasi omien tapahtumien lisäämistä. Tämä lyhentää koodia runsaasti ja helpottanee sen ymmärtämistä. Jos lisäät tapahtumia omaan ohjelmaasi, tee makroista ja internal_events -muuttujasta uudet versiot ilman internal sanaa. Ennen satunnaistapahtumat lisättiin seuraavalla lohkojen alkuun ja loppuun lisättävällä koodilla: Tässä lähetetään satunnaistapahtumia, joiden source on 10 ja 11.… Continue reading FORT sisäisten satunnaistapahtumien lisääminen uudistunut

Debuggaillaan ressun kelloketjuja

Tässä uusi debukkailuversio ressun kellon luvusta. Tämä lukee kelloa puskurillisen kerrallaan, tavallisen kellomerkki kerrallaan tavan sijasta. Jälkimmäinen tapa ei ole kovin mukava debukkailijan kannalta, koska kellojono tietysti etenee debukkaustulosteiden tulostamisen aikana ja kellojonot lyhenevät, joskus häviävät kokonaan. Kellomerkkejä voi olla vain yksi per kellon arvo. Edit: Tehty korjauksia julkaisun jälkeisten viikkojen aikana. Lisäksi muotoilin ohjelman… Continue reading Debuggaillaan ressun kelloketjuja

SHA256 tiivisteen laskentaohjelman vakiot

SHA256 laskentaohjelmaa kuvaavassa postissani mainitsin vakionumerot, joilla täytetään tiivisteen alustuksessa tiivisteen tila (state[]) ja transformissa käytettävä k256 taulu. Postissa sanoin, että ne tulevat alkulukujen neliöjuuren (state[]) ja kuutiojuuren (k256[]) desimaaleista. Tässä postissa käydään läpi ohjelma, joilla ne voidaan tarkistaa tai laskea. Postin mittaan käydään ohjelma ja sen tuloste läpi kappaleittain ja lopussa on ohjelma kokonaisuudessaan.… Continue reading SHA256 tiivisteen laskentaohjelman vakiot

RESSU 1.8

Ressun edellisessä versiossa(1.7) oli ongelma että myös perusriveistä laskettiin teoreettisia satunnaisbittejä. Tässä pyritään laskemaan mukaan ainoastaan poikkeukset säännöstä. Jos esimerkiksi perusketjut ovat kuuden merkin pituisia, tämän pitäisi laskea vain kuudesta poikkeavat ketjut, eli seiskat ja viitoset kuten edellisen postin esimerkissä. Tällä tavoin teoreettisten satunnaisbittien lukumäärä on lähempänä oikeata. Tässä varsinainen uusi koodi kokonaisuudessaan, muutetut rivit… Continue reading RESSU 1.8

Uusi versio Ressu:sta (v 1.7)

Tässä vielä uusi versio ressu generaattorista: uudessa versiossa ei ole enää aiempien versioiden b-muuttujaa eikä siihen liittyvää laskentaa, eli ei tarvita erillistä pääohjelmaa. Edellisessä versiossa oli useampia tapoja laskea teoreettisia bittejä, niistä on vain yksi jäljellä. Ressufunktio muodostuu pääluupista, jonka alla on kaksi pienempää luuppia. Pääluuppi (for(c=) sanelee että kaikki puskurin bitit pitää kiertää vähintään… Continue reading Uusi versio Ressu:sta (v 1.7)

SHA256 tiivisteen laskentaohjelma

Tässä tiivisteohjelma edellista Fort satunnaisbittigeneraattoria varten. Alun definet määrittelevät Fort-ohjelman käyttämille HashInit, HashUpdate ja HashFinal funktioille todelliset nimet. Lisäksi määritellään HashName, joka tulostetaan fort_init:in alussa ja HashLen joka sisältää tiivisteen pituuden. Sitten typedef:it määrittelevät uudet tyypit IUBYTE, joka on 8 bittiä (1 merkkiä) pitkä., IUWORD, joka on 32 bittiä (4 merkkiä) pitkä ja IULONG, joka… Continue reading SHA256 tiivisteen laskentaohjelma

Fort, Fortunan kaltainen satunnaisbittigeneraattori

Fort:in päärakenne tallettaa satunnaisbittigeneraattorin lähteet (pool), joihin satunnaisuutta lisätään ja joiden pohjalta sitä generoidaan. Lähteitä on 32 kappaletta ja niiden muistirakenne sisältää satunnaismerkkien lukumäärän lähteessä ja hash toiminnon yhteysalueen (HashCtx). Merkkien lukumäärää ensimmäisessä poolissa (0) käytetään sen selvittämiseksi onko lähteissä tarpeeksi satunnaisuutta seuraavaa avainnusta varten. Lähteen (tai puskurin) HashCtx yhteysalueeseen lisätään uusi ohjelmalle annettu satunnaisuus… Continue reading Fort, Fortunan kaltainen satunnaisbittigeneraattori