Hash:äämällä satunnaisuutta HTTP ja HTTPS sivuista

Aluksi pari apuohjelmaa, joilla luodaan yhteys ja tulostetaan merkkijonoja:

Edit: Kun käytät satunnaisuutta jostain lähteestä, älä käytä sitä suoraan vaan lisää se muihin lähteisiin (esim hash funktiolla) , ja muodosta tuloksesta satunnaisbittejä. Käytä näitä vain sivuihin, joiden käyttöön sinulla on lupa ja harvoin, sillä vaarana on palvelunesto. Muista noudattaa sääntöjä ja lakeja.

Nyt myös https satunnaisbittisivu (https://moijari.com:5005)on verkossa.

End of edit.

#ifdef FORT_USE_MOIJARICOM

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int fort_connect(unsigned char *host, unsigned char *port)
{
 struct addrinfo hints, *res, *resp;
 int s, status;

 memset(&hints, 0, sizeof(hints));
 hints.ai_family = AF_UNSPEC;
 hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 hints.ai_flags = AI_PASSIVE;

 if((status = getaddrinfo(host, port, &hints, &res)) != 0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: getaddrinfo", procname);
  fprintf(stderr,", status %d", status);
  fprintf(stderr,", gai_strerror(): %s", gai_strerror(status));
  fprintf(stderr,", errno %d\n", errno);
  fflush(stderr);
 }

 for(resp=res; resp!=NULL; resp = resp->ai_next) {
  if((s = socket(resp->ai_family, resp->ai_socktype, resp->ai_protocol))<0)
   continue;
  if(connect(s, resp->ai_addr, resp->ai_addrlen) == 0)
   break;
  close(s);
 }

 freeaddrinfo(res);

 return(s);
}

#include <stdarg.h>

void dbs_printf(unsigned char **buf, int *buf_length, const char *format, ...)
{
 int count;
 va_list args;

 va_start(args, format);
 count = snprintf(*buf, *buf_length, format, args) + 1;
 va_end(args);
 if(*buf_length < count) {
  *buf_length = count;
  *buf = realloc(*buf, *buf_length);
  va_start(args, format);
  count = snprintf(*buf, *buf_length, format, args) + 1;
  va_end(args);
 }
}

Seuraavana satunnaisuuden lukemisrutiini http-sivuille:

void fort_hash_http_page(unsigned char *host,unsigned char *port, unsigned char *page, unsigned char *hash)
{
 int s,status,bytes,total;

 if((s = fort_connect(host, port))<0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot fort_connect()", procname);
  fprintf(stderr,", status: %d", status);
  fprintf(stderr,", errno: %d" , errno);
  perror("fort_connect");
  fflush(stderr);
 }

 unsigned char *format =
  "GET %s HTTP/1.0\r\n"
  "Host: %s\r\n";
 static unsigned char *msg = NULL;
 static int msg_length=0;

 dbs_printf(&msg, &msg_length, format, page, host);

 if((status=write(s, msg, strlen(msg)))<0) {
  fprintf(stderr, "\n%s: write(), error: %d\n", procname, errno);
  perror("write");
  fflush(stderr);
 }

 HashCtx ctx;
 char buffer[1024];

 HashInit(&ctx);
 total=0;
 while((bytes = read(s, buffer, sizeof(buffer)))>0) {
  //write(1,buffer,bytes);
  HashUpdate(&ctx, buffer, bytes);
  total+=bytes;
 }

 HashFinal(hash, &ctx);

 fprintf(stdout,"fort_hash_http_page: %d bytes read", total);
 fprintf(stdout,", sha256: ");
 for(int c = 0;c < HashLen; c++) {
  fprintf(stdout,"%02x", hash[c]);
 }
 fprintf(stdout,"\n");
 fflush(stdout);

 close(s);
}

Ja seuraavana satunnaisuuden lukurutiini https-sivuille:

void fort_hash_https_page(unsigned char *host,unsigned char *port, unsigned char *page, unsigned char *hash)
{
 int s, status, bytes, total;
 struct addrinfo hints, *res, *resp;

 SSL_METHOD *method=NULL;
 SSL_CTX *ctx=NULL;
 SSL *ssl;

 SSL_library_init(); //see: http://h30266.www3.hpe.com/odl/axpos/opsys/vmsos84/BA554_90007/ch04s03.html                                                                                                                                                                  
 OpenSSL_add_ssl_algorithms();
 SSL_load_error_strings();

 if((method = (SSL_METHOD *)
   SSLv23_client_method()) == NULL) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSLv3_server_method()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if((ctx=SSL_CTX_new(method)) == NULL) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_CTX_new()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if((ssl=SSL_new(ctx)) == NULL) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_new()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if((s = fort_connect(host, port))<0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot fort_connect()", procname);
  fprintf(stderr,", status: %d", status);
  fprintf(stderr,", errno: %d" , errno);
  perror("fort_connect");
  fflush(stderr);
 }

 SSL_set_fd(ssl,s);

 if((status=SSL_connect(ssl))<=0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_connect()", procname);
  fprintf(stderr,", status: %d", status);
  fprintf(stderr,", errno: %d" , errno);
  fprintf(stderr,", SSL_get_error(): %d\n", SSL_get_error(ssl,status));
  perror("SSL_connect");
  fflush(stderr);
 }

 unsigned char *format =
  "GET %s HTTP/1.0\r\n"
  "Host: %s\r\n";
 static unsigned char *msg = NULL;
 static int msg_length=0;

 dbs_printf(&msg,&msg_length, format, page, host);

 if((status=SSL_write(ssl, msg, strlen(msg)))<0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: SSL_write()", procname);
  fprintf(stderr,", status: %d", status);
  fprintf(stderr,", errno: %d", errno);
  fprintf(stderr,", SSL_get_error(): %d", SSL_get_error(ssl,status));
  perror("SSL_write");
  fflush(stderr);
 }
 fflush(stdout);

 HashCtx hashctx;
 char buffer[1024];

 HashInit(&hashctx);
 total=0;
 while((bytes=SSL_read(ssl, buffer, sizeof(buffer)))>0) {
  //write(1,buffer,bytes);
  HashUpdate(&hashctx, buffer, bytes);
  total+=bytes;
 }
 fflush(stdout);
 if(bytes<0) {
  fprintf(stderr, "\n%s: SSL_read()", procname);
  fprintf(stderr, ", status: %d", status);
  fprintf(stderr, ", errno: %d", errno);
  fprintf(stderr,", SSL_get_error(): %d", SSL_get_error(ssl,status));
  perror("SSL_read");
  fflush(stderr);
 }

 fflush(stdout);

 HashFinal(hash, &hashctx);

 fprintf(stdout,"dbs_hash_https_page: %d bytes read", total);
 fprintf(stdout,", sha256: ");
 for(int c = 0;c < HashLen; c++) {
  fprintf(stdout,"%02x", hash[c]);
 }
 fprintf(stdout,"\n");
 fflush(stdout);

 SSL_shutdown(ssl);
 SSL_free(ssl);
 SSL_CTX_free(ctx);
 close(s);
}

Ja kutsut, jotka käyttävät edellisiä:

#ifdef FORT_USE_MOIJARICOM
 unsigned char hash[HashLen];

 fort_hash_http_page("moijari.com", "5001", "/", hash);
 . . .
 fort_hash_https_page("moijari.com", "5005", "/", hash);
 . . .
#endif

Vielä lyhennetyt listaukset http ja https sivuista (write(1,…) lauseen kommentti poistettu): Ensin http:

HTTP/1.0 200 OK
Location: 
Server: ressuhttps5 v0.96
Date: Wed, 09 Dec 2020 16:09:33 GMT
Content&#8209;Length: 107665


<!DOCTYPE html>
<html lang="fi">
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title>Ressu random numbers</title>
		<meta name="author" content="Jari Kuivaniemi">
		<meta name="format-detection" content="telephone=no">
	</head>
	<body>
		<h1>Ressu random numbers</h1>
		<code>
			xtDlKzcj6CpzUA9Q T&#8209;ZKlo_TnLyitx5U 6JXokFUptT&#8209;qeDIl JTRIgXXrIgNtT6vS nJ29kx3GlKPow_BC kvxrsSeNJFgzfSPL OWj&
#8209;x24mTYCI6Br&#8209; C&#8209;wpuj_vJdBxC6l&#8209; oF1QaeChPYc2t_Ds kbxIkk4dbsvk6n87
			_YAauolsZg8rW11W lbkAu0zW4CbZyTjl yXq8vMOAhl8GM69u nbrz9oUsCWKbdDtp Hn7OONT9meWo1poo dst4Oi93e70Sn6At gL8hCIhiHrNRlCJb
 h1k84jd4MeRq00H2 ihs4m6BpICqk218P oXluzC4dgOrZyjl4
. . .
#8209;T PrsUHm2leFv5ag28 UkS01AOkrf4&#8209;bwwU rEnXmZiBVl&#8209;HcLg2 WerbBoY54Sf0W9Ph
			RNtYbIedrKpIlX07 lI7BurKAwAgTr5PP k6zK7fZ_3_lbj0k_ lVLvhAPzth0m1FgO qypvJfZPmmxEK5o0 678zIRU08AeiSjYP Y3F05r3_mJWwPIXu
 1YjxyNil1zNxX&#8209;Ny 9&#8209;oYfkpaRiUXYLNt ZGq3ID3IMSEtNyOb
			sTSYILfkyFSHaepZ
		<code>
		<h1>Statistics</h1>
		monobit: ones: 262412(50.054172%) zeroes: 261844(49.945828%), total: 524256<br>
		bitwise monobit data: 1(0: 32723, 1: 32809) 2(0: 32798, 1: 32734) 4(0: 32780, 1: 32752) 8(0: 32772, 1: 32760) 16(0: 32859, 1: 
32673) 32(0: 32941, 1: 32591) 64(0: 32831, 1: 32701) 128(0: 32708, 1: 32824)<br>
		bitwise monobit total: 524256, lowest: 32591(6.216619%), highest: 32941(6.283381%)<br>
		poker2: data: 0:65502 1:65717 2:65691 3:65218<br>
		poker2: total: 262128, lowest: 65218(24.880211%), highest: 65717(25.070576%)<br>
		poker4: data: 0:8298 1:8203 2:8119 3:8138 4:8161 5:8176 6:8299 7:8086 8:8052 9:8350 10:8267 11:8184 12:8233 13:8266 14:8153 1
5:8079<br>
		poker4: total: 131064, lowest: 8052(6.143563%), highest: 8350(6.370933%)<br>
		poker8: data: 0:247 1:263 2:249 3:266 4:255 5:228 6:251 7:239 8:278 9:270 10:272 11:272 12:293 13:254 14:259 15:271 16:260 17
:255
. . .
		original url: <a href="https://moijari.com:5001">https://moijari.com:5001</a>
		 or <a href="https://moijari.com:5001">https://moijari.com:5001</a><br>
		<br><br>
	</body>
</html>

Ja https sivu:

HTTP/1.0 200 OK
Location: 
Server: Ressu3 version 0.10 ©

<!doctype html>
<html lang="fi"><head><meta charset="utf-8"><title>Ressu random numbers</title><meta name="author" content="Jari Kuivaniemi"><meta name="copyr
ight" content="Jari Kuivaniemi"></head><body>		<h1>Ressu random numbers</h1>
		<code>
			KPxIRgaloF0aT9qb m50LK37i91o0IeR6 zYs0MIsp0MNYJzfn 6zp4TEYwyVAAVnL2 Z2Rb4kBy318bcE1G cpXFEiYWuT9xDlhI DxinrPJQNstAn_gr
 NgQis3splTVk11Xy kk5UQkU9qfQVR8cw 3C0JCr_k_Gw6XbGS
			0szaE96f9oRavDIE cmwNE&minus;lkEq0bi4HN mcSs&minus;NRoAfqvsOMN nhail_10v4vLHUvx udpcVkqYnZArZW6K SeN3NnfBTr3ih1FW fzB7
AzeopJEqkY0c JBr0XL5Mjem24X3o qkQTKuCJAFfqNmDQ AaNU0XiRd0zDm7w6
. . .
			iCi5IqV9GGwuPcfg P0TOAPjDpWTjFfml Q2p6a2Er11zoJsXG JbNG4&minus;Rd_GsqwPTw BKDCD1FMzwBZ2Tzf J3WU4q2aX8ndCzBF xePgfF9QvP
whOO4b qoRWJ4zYNzJrSh7h XyIVheIhIFuL69l&minus; s2WkOHhQTl_pCocc
			7nTleVrEgdPy99jf nhqsW3aHnv5FT7gX 2XUXSIW6ICUV15yY BfnEgZrVViuGHVj0 &minus;&minus;yJaXi3z9lKdIgu 4GGsribNp8IxXrWc bgjn
8VDO_BZuQbcY hV6PQezdZEwvPWfb 8zxaacl4liNKX&minus;vK rAz7_dI3&minus;EVT4KiF
			vWK8jhkPuyEkjc8Y		</code>
		<h1>Statistics</h1>
		monobit: ones: 261605(49.900240%) zeroes: 262651(50.099760%), total: 524256<br>
		bitwise monobit data: 1(0: 32707, 1: 32825) 2(0: 32487, 1: 33045) 4(0: 32584, 1: 32948) 8(0: 32557, 1: 32975) 16(0: 32705, 1: 
32827) 32(0: 32950, 1: 32582) 64(0: 32604, 1: 32928) 128(0: 33011, 1: 32521)<br>
		bitwise monobit total: 524256, lowest: 32487(6.196782%), highest: 33045(6.303218%)<br>
		poker2: data: 0:65195 1:65810 2:65405 3:65718<br>
		poker2: total: 262128, lowest: 65195(24.871437%), highest: 65810(25.106055%)<br>
		poker4: data: 0:8121 1:8158 2:8116 3:8173 4:8250 5:8196 6:8231 7:8323 8:8043 9:8209 10:8311 11:8057 12:8213 13:8247 14:8127 1
5:8289<br>
. . .
		runs: total: 524256<br>
		runs8: any: 1:65078 2:227<br>
		runs8: total: 65532<br>
		average: total 8332443, count: 65532, average: 127.150749<br>
		entropy: 7.997152<br>
<br><br>Ressu3 version 0.10 ©, sha256(97a32f735c9cc5e738e99a8ffe4cd7a195b88a3525e58d90fd53e7e8eab90e27)<br><br>		original url: 
<a href="https://moijari.com:5005">https://moijari.com:5005</a>
		 or <a href="https://moijari.com:5005">https://moijari.com:5005</a><br>
</body></html>

Tässä vielä esimerkki useamman lähteen käytöstä: palaset fort.c (https://moijari.com/?p=964) ohjelmasta: uusi satunnaisuus lisätään fort_reseed() funktiolla, joka tekee “laskutoimituksen” fort_key = hash(fort_key + cvar + uusi), eli lisää uusia satunnaisbittejä fort_key muuttujaan. Fort_key muuttujassa säilytetään “avain”, jonka avulla luodaan uudet käyttäjän tilaamat satunnaisbitit luodaan.

Fort_init täyttää ensin fort_key muuttujan ressun luomilla satunnaisbiteillä. Sen jälkeen fort_key:iin lisätään bittejä /dev/random ja/tai /dev/urandom laitteelta. Tämän jälkeen lisään satunnaisuuteen vielä bittejä vielä moijari.com:n 5001 ja 5005 porteista. Lopuksi ajetaan vielä fortin satunnaisbittejä luova osuus, jolta saadaan lisäksi sisäisesti luotuja satunnaisbittejä.

void fort_reseed(int len, unsigned char *buf)
{
 HashCtx hash;

 FORT_INTERNAL_EVENTS_START(22)

 hash_init(&hash);
 hash_update(&hash, fort_key, sizeof(fort_key));
 hash_update(&hash, (unsigned char *)&cvar,
   sizeof(cvar));
 hash_update(&hash, buf, len);
 hash_final(fort_key, &hash);
 inccvar();

 . . .
}

void fort_init()
{

 . . .

#ifdef RESSU
 ressu_genbuffer(sizeof(fort_key), fort_key);
 dump_pools("Generate fort key w ressu");
#endif

 . . .

 unsigned char temp[64];

#ifdef FORT_USE_URANDOM
 memset(temp, 0, sizeof(temp));
 fort_readfile_xor(sizeof(temp), temp,
   "/dev/urandom");
 fort_reseed(sizeof(temp), temp);

 dump_pools("Randomness from urandom");
#endif

#ifdef FORT_USE_RANDOM
 memset(temp, 0, sizeof(temp));
 fort_readfile_xor(sizeof(temp), temp,
   "/dev/random");
 fort_reseed(sizeof(temp), temp);

 dump_pools("Randomness from random");
#endif

 unsigned char hash[HashLen];

#ifdef FORT_USE_MOIJARICOM5001
 fort_hash_http_page("moijari.com", "5001", "/", hash);
 fort_reseed(sizeof(hash), hash);
 dump_pools("Rand. from moijari.com:5001");
#endif

#ifdef FORT_USE_MOIJARICOM5005
 fort_hash_https_page("moijari.com", "5005", "/", hash);
 fort_reseed(sizeof(hash), hash);
 dump_pools("Rand. from moijari.com:5005");
#endif

 . . .

#ifdef FORT_INTERNAL_EVENTS
 if(fort_internal_events) {
  // Create some internal events                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  for(c=0; c<64; c++) {
   FORT_INTERNAL_EVENTS_START(34)
   fort_random_data(sizeof(temp), temp);
   FORT_INTERNAL_EVENTS_END(35)
  }
 }
 dump_pools("Internal events");
#endif

 fort_reseed_count = 0;
 fort_next_reseed = 0;

 // Reseed fort_key with new events                                              
 fort_random_data(sizeof(temp), temp);
 fort_reseed(sizeof(temp), temp);

Published
Categorized as muuta