All posts by admin

Terttu pasianssi jatkuu

Olen jatkanut Tertun koodaamista, ja pasianssi näyttäisi vielä menevän läpi. Olen miettinyt ohjelman sorsien julkaisemista, ja aloitankin laittamalla tähän valittuja paloja… Seuraava on osa pääohjelmaa. Varsinainen ydin ei seuraavassa vielä näy (vuodelta 1998). Lisäilen koodia, jos päätän jatkaa julkaisua..

Kaikki oikeudet tietenkin pidätetään.

Viimeinen versio ohjelmasta löytyy seuraavasta linkistä: moijari.com:5002


#include <stdarg.h>

struct htmlrepl { /* JariK 20140202 */
 unsigned char *orig;
 unsigned char *new;
} htmlrepls[] ={
 /* 0xc3+0x80- ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ */
 "À","&Agrave;", "Á","&Aacute;", "Â","&Acirc;", "Ã","&Atilde;", "Ä","&Auml;",
 "Å","&Aring;",
 "È","&Egrave;", "É","&Eacute;", "Ê","&Ecirc;",          "Ë","&Euml;",
 "Ì","&Igrave;", "Í","&Iacute;", "Î","&Icirc;",          "Ï","&Iuml;",
 "Ò","&Ograve;", "Ó","&Oacute;", "Ô","&Ocirc;", "Õ","&Otilde;", "Ö","&Ouml;",
 "Ù","&Ugrave;", "Ú","&Uacute;", "Û","&Ucirc;",          "Ü","&Uuml;",
          "Ý","&Yacute;",                  "Ÿ","&Yuml;",
 "à","&agrave;", "á","&aacute;", "â","&acirc;", "ã","&atilde;", "ä","&auml;",
 "å","&aring;",
 "è","&egrave;", "é","&eacute;", "ê","&ecirc;",          "ë","&euml;",
 "ì","&igrave;", "í","&iacute;", "î","&icirc;",          "ï","&iuml;",
 "ò","&ograve;", "ó","&oacute;", "ô","&ocirc;", "õ","&otilde;", "ö","&ouml;",
 "ù","&ugrave;", "ú","&uacute;", "û","&ucirc;",          "ü","&uuml;",
          "ý","&yacute;",                  "ÿ","&yuml;",
};

unsigned char html1[8192],html2[8192],*html;

void html_printf(const char *format, ...)
{
 int c,done;
 va_list args;
 unsigned char buffer[128],string[10],*b,*h;

 va_start(args, format);
 vsnprintf(buffer, sizeof buffer, format, args);
 va_end(args);

 b=buffer;
 h=html+strlen(html);

 while(*b!='\0') {
  done=0;
  if(*b==0xc3) {
   for(c=0;c<sizeof(htmlrepls)/sizeof(htmlrepls[0]);c++) {
	if(!strncmp(b,htmlrepls[c].orig,strlen(htmlrepls[c].orig))) {
	 strcpy(h,htmlrepls[c].new);
	 h+=strlen(h);
	 b+=strlen(htmlrepls[c].orig);
	 done=1;
	}
   }
  }
  if(!done) {
   *h++=*b++;
   *h='\0';
  }
 }
}

Contact information

Olen ohjelmoija, ja suurin osa tekemästäni työstä on ollut kaupan järjestelmien parissa. Asiakkaina ovat olleet muunmuassa Metsä Botnia, Vattenfall, Puolustusvoimat, Bombardier, Paulig, Tradeka ja Inex Partners.

Työkaluina olen käyttänyt Sapin MM, Fi/CO, BW ja APO, Hp:n Transact, Image ja VPLUS järjestelmiä. Opiskeluaikoina käytän tietysti linuxia.

Yhteystiedot

Jari Kuivaniemi (+358 50 3089 817)

mail: jarik(ät)moijari(piste)com

Hello world!

 +-----------+-----------+-----------+
 |     2     |     3     | 4         |
 |         7 |           |           |
 | 9         |         6 |     7     |
 +-----------+-----------+-----------+
 | 1         |         8 |     6     |
 |         4 | 5         |         3 |
 |     9     |     6     | 2         |
 +-----------+-----------+-----------+
 | 7         |         5 |     9     |
 |     5     |     2     | 8         |
 |         1 | 8         |         6 |
 +-----------+-----------+------------
 points 3249812       Sudoku #1