RESSU 1.8

Ressun edellisessä versiossa(1.7) oli ongelma että myös perusriveistä laskettiin teoreettisia satunnaisbittejä. Tässä pyritään laskemaan mukaan ainoastaan poikkeukset säännöstä. Jos esimerkiksi perusketjut ovat kuuden merkin pituisia, tämän pitäisi laskea vain kuudesta poikkeavat ketjut, eli seiskat ja viitoset kuten edellisen postin esimerkissä. Tällä tavoin teoreettisten satunnaisbittien lukumäärä on lähempänä oikeata. Tässä varsinainen uusi koodi kokonaisuudessaan, muutetut rivit… Continue reading RESSU 1.8

Uusi versio Ressu:sta (v 1.7)

Tässä vielä uusi versio ressu generaattorista: uudessa versiossa ei ole enää aiempien versioiden b-muuttujaa eikä siihen liittyvää laskentaa, eli ei tarvita erillistä pääohjelmaa. Edellisessä versiossa oli useampia tapoja laskea teoreettisia bittejä, niistä on vain yksi jäljellä. Ressufunktio muodostuu pääluupista, jonka alla on kaksi pienempää luuppia. Pääluuppi (for(c=) sanelee että kaikki puskurin bitit pitää kiertää vähintään… Continue reading Uusi versio Ressu:sta (v 1.7)

SHA256 tiivisteen laskentaohjelma

Tässä tiivisteohjelma edellista Fort satunnaisbittigeneraattoria varten. Alun definet määrittelevät Fort-ohjelman käyttämille HashInit, HashUpdate ja HashFinal funktioille todelliset nimet. Lisäksi määritellään HashName, joka tulostetaan fort_init:in alussa ja HashLen joka sisältää tiivisteen pituuden. Sitten typedef:it määrittelevät uudet tyypit IUBYTE, joka on 8 bittiä (1 merkkiä) pitkä., IUWORD, joka on 32 bittiä (4 merkkiä) pitkä ja IULONG, joka… Continue reading SHA256 tiivisteen laskentaohjelma

Fort, Fortunan kaltainen satunnaisbittigeneraattori

Fort:in päärakenne tallettaa satunnaisbittigeneraattorin lähteet (pool), joihin satunnaisuutta lisätään ja joiden pohjalta sitä generoidaan. Lähteitä on 32 kappaletta ja niiden muistirakenne sisältää satunnaismerkkien lukumäärän lähteessä ja hash toiminnon yhteysalueen (HashCtx). Merkkien lukumäärää ensimmäisessä poolissa (0) käytetään sen selvittämiseksi onko lähteissä tarpeeksi satunnaisuutta seuraavaa avainnusta varten. Lähteen (tai puskurin) HashCtx yhteysalueeseen lisätään uusi ohjelmalle annettu satunnaisuus… Continue reading Fort, Fortunan kaltainen satunnaisbittigeneraattori